O echipă de cercetători de la SP, coordonată de lect. dr. Petruța TEAMPĂU, a câștigat un grant de cercetare pentru tinere echipe, PN-II-RU-TE-2014-4-2097, cod 1628, ECWEICR, în valoare de 545595 RON (103317 euro).


Echipa este formată din cerc. Dr. Daniela ANGI (FSPAC), lect. dr. Andrada FĂTU-TUTOVEANU (FSPAC), drd. Sorana CONSTANTINESCU (FSPAC), drd. Miruna PANTEL (SNSPA).


Cercetarea noastră își propune să analizeze, la un nivel general, congruența dintre principiile, normele și recomandările ideologice exprimate și impuse de propaganda și media comuniste și felul în care ele au fost internalizate și trăite de femei, ca experiență genizată și corporală. Această relație dintre propagandă și femei o vedem ca fiind bidirecțională, presupunând că indivizii nu sunt doar niște recipiente pasive pentru cerințele ideologice, ci negociază, cântăresc, resping și se opun acestora. Modul în care reușesc să facă aceste lucruri poate fi analizat printr-o investigație detaliată a percepției subiective a poziției lor, prin interviuri narative. Asumpția noastră este că femeile au propria descriere a vieții lor în comunism, care nu trebuie în mod necesar citită, ca până acum, prin lentila ideologică a feminismului occidental (cu accent pe tripla povară a datoriei femeilor: munca domestică, slujbă și creșterea copiilor). Analiza acestor narative ne poate ajuta să înțelegem impactul presiunii ideologice, felul în care femeile și-au conceput propriul statut civic și felul în care și-au trăit cetățenia corpului și, posibil, ne poate ajuta să identificăm surse neexplorate de capacitare/empowerment a femeilor.