Website-ul proiectului:

http://www.polito.ubbcluj.ro/ethnicmobilization


Tema relației dintre mobilizarea politică construită pe dimensiuni etnice și discursul anti-diversitate a fost de curând readusă în atenția publicului printr-o serie de declarații ale liderilor europeni ca de exemplu Angela Merkel, David Cameron sau Nicolas Sarkozy, care au vorbit despre eșecul multiculturalismului (Salat 2011). Acest tip de declarații - deși poate produsul unui context specific – constituie exemple grăitoare ale discursului anti-diversitate propagat la nivel înalt și trag un semnal de alarmă în privința relevanței acestei teme în spațiul Europei contemporane. Chiar dacă acceptǎm ipoteza eșecului multiculturalismului, existența diversității este evidentă și multiplele dimensiuni ale acesteia consitutie o tematică fertilă de cercetare.


Cercetarea noastrǎ plaseazǎ accentul pe mobilizarea politicǎ a trei categorii de minorități: comunități de muncitori migranți, migranți etnici, minorități etnice. Obiectivul nostru este identificarea pattern-urilor de mobilizare politică ale minorităților și legǎturile dintre acestea și discursurile anti-diversitate. De asemenea, proiectul va oferi o perspectivǎ nouă și diversificată a mobilizării minorităților din Europa.