Oportunitatea gazelor naturale în sectorul rezidenț¬ial din România


Ieri, 27 noiembrie, Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), împreună cu Centrul pentru Studiul Democrației (CSD), au lansat studiul Oportunitatea gazelor naturale în sectorul rezidenț­ial din România. Raportul reprezintă o cuprinzătoare cercetare despre potențialul gazului natural de a contribui la remedierea sărăciei energetice în România și își propune să atragă atenția asupra acestei problematici complexe de ordin economic și social, care afectează aproximativ 25% dintre gospodăriile din România.


Studiul evidențiază rolul semnificativ al gazelor naturale în mixul energetic al vii­torului prin comparație directă cu Strategie Energetică a României 2018-2030. Varianta 2018 a Strategiei Energetice Naționale face referire la un Program Nați­onal de Gaze care ar urma să vina în întâmpinarea ex­tinderii rețelei de gaze naturale în mediul rural, inclu­siv ca un răspuns la problematica sărăciei energetice. Calculele efectuate în baza datelor statistice cu privire la costurile cu energia pentru consumatorii finali, dar și a datelor privitoare la acoperirea rețelei de gaze natu­rale, indică multe oportunități ca gazul să fie nu numai un combustibil de tranziție către energiile curate, dar și un instrument pentru combaterea sărăciei energetice.


În prezent, 93% dintre localitățile din mediul rural nu sunt conectate la rețeaua de gaze, în condițiile în care 874 de localități se află la cel mult 10 kilometri de rețea și doar conectarea acestor localități ar crește consumul anual cu aproximativ 700.000 de metri cubi, raportat la consumul mediu anual din mediul rural raportat de INS. De asemenea, studiul evidențiază costul anual redus al gazelor naturale în comparație cu lemnul; costul mediu anual pentru asigurarea confortului termic într-o gospodărie medie cu ajutorul gazului este doar cu 10% mai mare decât costul mediu pentru încălzire cu lemne. Dar, pentru ca eventualele resurse suplimen­tare de gaze naturale să aibă un impact pozitiv asupra consumatorului final este necesară intervenția printr-un set integrat de politici publice, după cum arată și opiniile exprimate de panelul de experți care a fost consul­tat pentru acest studiu.


Întreg proiectul a fost desfășurat pe baza unei metodologii de cercetare care a presupus analiză de date și cartografiere, interviuri structurate și semi-structurate cu un panel de peste 30 de experți naționali și internaționali, precum și pe analiza cadrului legislativ și de politici publice național și european, însoțit de o trecere în revistă a ultimelor evidențe din literatura de specialitate.

În cadrul evenimentului de tip power breakfast, care a reunit reprezentanți din rândul autorităților centrale, companii din domeniul energiei, think-tank-uri și presa de specialitate, cercetătorii CSD - Corina Murafa, Anca Sinea, George Jiglău - au prezentat concluziile proiectulului, insistând e nevoia de includere a unei componente sociale în calculul rentabilității economice aferente extinderii rețelei de distribuție.


Raportul poate fi parcurs integral pe siteul FPPG:

https://www.fppg.ro/riscuri-fiscalitate-decizii-de...


Tema sărăciei energetice este de mare actualitate în România, o țară cu un venit mediu pe cap de locuitor de aproape patru ori mai mic decât media europeană. Remedierea fenomenului presupune în principal măsuri de eficientizare a consumului de energie, dar și funcționarea optimă a pieței energiei, acordarea de protecție socială adecvată pentru cei mai vulnerabili consumatori precum și facilitarea accesului la energie. Raportul CSD vineîn contextul recentelor descoperiri din Marea Neagră și în primul rând din perspectiva suportabilității, dar și a impactului asupra sănătății și mediului. S-a tratat pe larg problema accesului la gaz identificându-se posibile scenarii cu privire la extinderea rețelei de distribuție și facilitării racordării gospodăriilor fără acces în condiții de eficiență economică. Nu în ultimul rând, au fost suspuse analizei și diferențele de cost în ceea ce privește încălzirea locuinței cu ajutorul diverselor forme de combustibil, din perspectiva unui necesar de căldură.


Centrul pentru Studiul Democrației (CSD), think tank fondat în 2006 de Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Organizația este dedicată proiectelor de cercetare aplicată și analizelor comparative în domenii precum democratizarea, migrația, etnicitatea, educația civică, comportamentul electoral, politicile energetice și design-ul instituțional. Misiunea noastră este să contribuim la consolidarea democrației din România prin cercetări independente, îmbunătățirea proceselor de luare a deciziilor și promovarea valorilor democratice. Cercetătorii implicați în proiectele noastre dețin diplome academice de la universități prestigioase din România și străinătate, acordând multă atenție metodologiei științifice și acurateții datelor folosite în fundamentarea deciziilor de politici publice.


Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, autonomă, independentă faţă de autorităţile publice, fără caracter politic; este reprezentativă la nivelului sectorului de activitate ”Energie, Petrol și Gaze și Minerit Energetic”. FPPG a susținut constant principiile stabilității, predictibilității și competitivității cadrului legislativ aplicabil domeniului energetic din România, precum și responsabilitatea companiilor din sector în ceea ce privește siguranța, sănătatea și securitatea operațiunilor și a personalului. FPPG este membru fondator al Confederației Patronale Concordia, singura confederație patronală românească afiliată la IOE (International Organization of Employers).