Raportul a fost realizat cu sprijinul Asociației „Ține de Noi” și al Fundației Hanns Seidel.


Sistemul de învățământ superior din România are o calitate modestă, iar consecințele acestui fapt asupra calității democrației și dezvoltării economice sunt însemnate. Studiul realizează o analiză a calității sistemului de învățământ superior românesc, pornind de la misiunile fundamentale ale educației terțiare: predare, cercetare și misiunea socială, cu scopul formării de cetățeni activi și a forței de muncă profesionale.


Studiul recomandă 12 direcții de schimbare a sistemului de învățământ superior din România grupate în cinci categorii principale:

A. modul de finanțare,

B. capacitatea administrativă,

C. obiectivele principale ale învățământului superior,

D. modul de recrutare și motivare a personalului,

E. contextul în care funcționează învățământul superior.


Cele 12 direcții de schimbare sunt următoarele:


A. Modul de finanțare. Bani mai mulți și alocați eficient 1

. Creșterea graduală a bugetului alocat învăţământului superior cel puțin până la atingerea valorii mediane la nivelul UE a ponderii cheltuielilor publice cu învățământul terțiar în totalul cheltuielilor publice.

2. Revizuirea modului de finanțare a universităților.

3. Dezvoltarea învățământului la distanță.

4. Identificarea de domenii prioritare și stimularea dezvoltării lor.


B. Capacitatea administrativă

5. Consolidarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale și a Cercetării Științifice


C. Obiective revizuite: buni cetățeni, flexibilitate și interdisciplinaritate, învățământ pe toată durata vieții, educație incluzivă.

6. Formarea de cetățeni care susțin norme și valori democratice.

7. Sincronizarea mai bună a învățământului superior cu piața muncii și, în același timp, reducerea impredictibilității la nivel de sistem.

8. Introducerea unui sistem de specializări secundare (minor) și creșterea flexibilității în alegerea disciplinelor studiate.

9. Dezvoltarea la nivel național a cercetării pentru politici publice.

10. Consolidarea accesului echitabil la un învățământ superior de calitate.


D. Modul de recrutare și motivare a personalului

11. Revizuirea proceselor de selecție, promovare și de motivare a personalului academic și de cercetare în România.


E. Contextul societal în care operează învățământul superior

12. Creșterea calității învățământului preuniversitar și reducerea corupției.


Raportul poate fi parcurs integral in format pdf.