Conceptul central ȋn jurul cǎruia este construit proiectul este acela de ȋncredere generalizatǎ, o componentă esențială a culturii politice.


Proiectul va oferi o examinare riguroasǎ a relației complexe dintre nivelul scăzut de încredere, educație, fenomenul corupției și fenomenul migrației de muncă în Romȃnia, folosind un design de cercetare complex ȋn douǎ contexte de socializare foarte rar cercetate: mediul universitar și închisoarea. Obiectivele principale ale acestui proiect sunt acelea de a rafina măsurarea încrederii generalizate și de a oferi o imagine detaliatǎ a determinaților încrederii generalizate. Acest studiu beneficiazǎ de o metodologie complexǎ ce include analiza cantitativǎ, inclusiv longitudinalǎ, aspecte experimentale, analiza multinivel, precum și componente calitative. Acest proiect este important prin faptul că adresează întrebări aflate la intersecția dintre stiințe politice, sociologie, psihologie socialǎ și economie, precum și prin aceea ca adresează teorii și metode noi. Echipa proiectului este formată din membri ai Centrului pentru Studiul Democrației din cadrul Facultǎții de Științe Politice – UBB, cu experiență ȋn domeniul capitalului social, socializării tinerilor și migrației de muncǎ, precum și un membru al Facultății de Știinte Politice din cadrul Universității North Dakota.


Una dintre componentele incluse ȋn proiect constǎ ȋn realizarea unui studiu panel (la o diferențǎ de 9 luni) cu studenți din anul 1 din 4 universitǎți din România, care diferǎ atât prin profilul studiat, prin mărimea centrului universitar, căt și prin diversitatea etnică a studenților. Studenții vor fi chestionați ȋn primele săptămâni de școală și apoi la o distanță de 9 luni pentru a putea observa și măsura eventualele schimbări cu privire la nivelul de încredere generalizată, precum și în ceea ce privește o serie de valori și atitudini democratice. Rezultatele cercetării vor fi accesibile pe site pe măsură ce datele sunt colectate și analizate.