Centrul pentru Studiul Democrației (CSD), think tank fondat în 2006 de Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, examinează subiectul sărăciei energetice și consumatorului vulnerabil din România, într-un proiect de cercetare susținut de ENEL. Raportul de față prezintă concluziile preliminare ale cercetării, în urma analizei literaturii de specialitate, legislației românești și europene, precum și datelor statistice din România. Analizăm critic definițiile europene și naționale și abordăm aspecte precum ajutoarele pentru încălzire, tarifele sociale la energie electrică și accesul la energie electrică. Ieșirea din vulnerabilitate din punct de vedere energetic este importantă, întrucât ea înseamnă inclusiv acces la educație, informație și la un traseu clar pentru ieșire din sărăcie în sens mai larg. [1]


Policy brieful este disponibil aici, în format pdf.[1] Datele și concluziile cuprinse în acest material reflectă exclusiv poziția CSD și pot cuprinde erori materiale, pe care le vom corecta în etapele următoare ale cercetării, pe baza sugestiilor primite din partea factorilor interesați. În perioada aprilie – iulie proiectul va continua printr-o cercetare de teren asupra acestui fenomen. Muțumim Autorității Naționale de Reglementare în Energie, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Institutului Național de Statistică și Enel pentru datele furnizate în vederea fundamentării raportului.